27 mars 2015

Vårdnadstvister – om mamma, pappa och barnets bästa

Det är betydligt fler mammor än pappor som anförtros ensam vårdnad. I debatten hävdas ofta att domstolarna är ”kvinnovänliga” och att kvinnan slentrianmässigt utses till ensam vårdnadshavare. Pappor framhålls ofta som de ständiga förlorarna i tvister som rör barn, just på grund av att de är män.

Vad som är bäst för barnet ska vara styrande och avgörande för domstolens beslut i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarnas könstillhörighet är således ingenting som varken får eller ska vägas in i bedömningen av vad som är barnets bästa. Även om lagstiftningen på pappret är könsneutral, finns än idag föreställningar om kvinnor, män och deras föräldraskap som får konsekvenser för utgången i ett vårdnadsmål.

Vi på Advokatfirman ALDO har stor erfarenhet av vårdnadstvister. I vårt dagliga arbete träffar vi män som ofta känner sig frustrerade, då de upplever att de som pappor redan från början befinner sig i ett underläge. Många upplever att socialtjänsten, Familjerätten och domstolen ofta tar kvinnans parti och väljer att ta hennes ord för sanning.

Utifrån vår gedigna erfarenhet kan Advokatfirman ALDO erbjuda dig som står inför en stundande vårdnadstvist värdefulla råd och konkreta strategier för att om möjligt undvika en rättsprocess. Vi kan också erbjuda dig som känner att en vårdnadstvist inte går att undvika, eller som befinner dig i en vårdnadstvist just nu, stöd, motivation och juridisk kompetens av högsta kvalité. Tveka inte att höra av dig till oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.