01 mars 2016

Samarbete och immaterialrätt – vad ska jag tänka på?

Ett effektivt och billigt sätt att snabba på utvecklingen och vinna konkurrensfördelar, kan vara att samarbeta med ett annat bolag för att utveckla en tjänst eller produkt. Vid sådana samarbeten finns det dock flera fallgropar som kan orsaka framtida problem.

Vid utvecklingssamarbeten skapas ofta många intellektuella resurser som kan vara värdefulla. Kanske har ni utvecklat en programvara tillsammans, vilken skyddas av upphovsrätter. Kanske kommer ni fram till en patenterbar idé. I samband med detta realiseras många viktiga frågor. Vem ska få ta del av resultatet av samarbetet? Vad ska hända med vidareutvecklingar av resultatet? Vem ska äga rätten till eventuella utfall av samarbetet?

Huvudregeln när det gäller innovation och patenterbara idéer är att rätten till resultatet tillfaller den som kommit på idén. Om flera personer uppfinner något tillsammans tillfaller rätten dem tillsammans. Undantag finns i lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) för personer som uppfinner något i sin tjänst. Då tillfaller rätten som huvudregel arbetsgivaren. Det finns i sin tur undantag från undantaget när det gäller lärare och universitetsanställda.

Vid samarbeten, och då speciellt vid samarbeten med universitet eller forskningsgrupper knutna till universitet, uppstår en mängd följdproblem. Vem som har rätt till forskningsresultat, innovationer, upphovsrättsliga verk och annat är komplext. Ju fler som är inblandade i skapandet, desto mer komplicerat kan det bli. Därför gäller det att reglera dessa frågor redan innan ett utvecklingssamarbete påbörjas.

För rådgivning avseende utvecklingssamarbeten och andra företagsrelaterade frågor är ni välkomna att kontakta våra duktiga jurister på Advokatfirman ALDO. Våra medarbetare har stor erfarenhet från olika branscher och hjälper er att upptäcka möjliga risker i ett tidigt skede, och att lösa de problem som redan uppstått.

Du kan läsa mer om de immateriella rättigheterna och dess egenheter på Patent- och registreringsverkets hemsida:

Patent- och registreringsverket