06 april 2016

Konsultavtal – även för det mindre företaget

För småföretagaren som tillhandahåller tjänster förekommer sällan skriftliga avtal med uppdragsgivaren och kunden. Det kan kännas enklast att snabbt komma överens muntligt eller genom mailkorrespondens. Det finns dock många fördelar med att reglera även den mindre affären.

Konsulter och uppdragsgivare har till stor del fria händer att sätta upp egna spelregler för sina affärsrelationer, något som vid första anblicken kan kännas enkelt och smidigt. Det finns dock fallgropar som är värda att uppmärksamma.

Om inte villkoren för uppdrag är reglerade ökar utrymmet för missöden, som kan bli dyra. Ett planerat jobb kanske inte ger de betalningar som utlovats eller blir i värsta fall inte av överhuvudtaget. Har ett uppdragsavtal dessutom enbart slutits muntligt är det svårare att hävda förutsättningarna och vad som egentligen sagts när en tvist väl uppstår. Därför är det av stor vikt att reglera avtalet skriftligt.

Ett konsultavtal behöver i de flesta fall skrivas för det aktuella uppdraget men består oftast av ett antal grundpelare, oavsett uppdragsgivare. Tre enkla frågor kan ställas; vad, hur och när? För att både säkra och stärka samarbetet är det därför lämpligt att tänka igenom vad som egentligen ingår i uppdraget. Genom att detta preciseras vet båda parter vad de kan vänta sig och när de kan förvänta sig en färdig prestation, vilket även underlättar eventuella felbedömningar och frågor kring exempelvis betalning och motprestationer. Om inte frågorna besvarats kan istället ett otal följdfrågor uppkomma. Vilka rättigheter har kunden vid felaktigt utförd tjänst? Har kunden rätt att hålla inne en del av betalningen? Vilka åtgärder får konsulten vidta om kunden inte betalar när den ska? Vem äger sedan resultatet av tjänsten?

Att reglera dessa och andra grundläggande villkor stärker inte bara enskilda uppdrag. De även kan medföra en starkare företagsprofil. Avtalet ligger i alla inblandades intresse. Vi på Advokatfirman ALDO kan, utifrån vår gedigna erfarenhet och stora kompetens, bistå med juridisk rådgivning från start till mål. Vi hjälper er också att utforma av ett avtal som passar just ert bolag.