10 november 2015

Kompanjonavtal, vi hjälper dig att tänka efter före

Partners, affärsidéer och driv. En samling begrepp som kan ta en verksamhet långt och som föds ur engagemang. Men vad händer om något går fel i samarbetet?

Det finns flera fördelar med att gemensamt starta upp ett bolag. De olika bolagsmännen bidrar med sin respektive erfarenhet, kunskap och insikt. Det finns dock god anledning att se över de konflikter som kan uppstå i firman.

Ett kompanjonavtal kan eliminera potentiella motsättningar då det sätter upp ett ramverk för hur företaget ska bedrivas. Följaktligen är detta något som behöver överläggas i ett så tidigt skede som möjligt, helst innan arbetet påbörjas.

För att säkerställa allas intressen är det av stor vikt att anpassa kompanjonavtalet till de inblandade parterna och den företagsform de väljer att bedriva verksamheten utifrån. Inget samarbete är det andra likt och de avtalsmallar som förekommer riskerar att förbise punkter som är avgörande för att det gemensamma arbetet ska kunna fortlöpa smärtfritt. Vad händer till exempel om en partner blir långvarigt sjuk? Vad händer om en delägare önskar överlåta sin andel eller köpa ut en annan och till vilket pris ska det i så fall ske? Vad händer om någon bryter mot avtalet och hur ska tvisten därefter lösas? Reglering av dessa och liknande frågor gör att relationer kan vara fortsatt intakta, även vid plötsliga förändringar.

För rådgivning avseende kompanjonavtal och andra företagsrelaterade frågor är ni välkomna att kontakta våra duktiga jurister på Advokatfirman ALDO. Våra medarbetare har stor erfarenhet från olika branscher och hjälper er att upptäcka möjliga risker och att lösa de problem som redan uppstått.