14 oktober 2016

Designskydd – en konkurrensfördel

Utseende och design har i dagens samhälle kommit att få en allt mer betydande roll och därmed har både värdet på design, och behovet av skydd för design, blivit större. Hur bör du som företagare förhålla dig till denna förändring?

De senaste åren kan man se en tydlig trend att antalet ansökningar om designskydd, eller mönsterskydd som är den juridiska termen, har ökat kraftigt. Förklaringen tros vara en ökad medvetenhet om hur viktigt skydd är, att design fått en större betydelse för värdet av företags produkter och tjänster, samt att det ger en fördel på en konkurrensutsatt marknad.

Design kan, mycket förenklat, förklaras som formgivning av en produkt för att få ett tilltalande utseende. Designskydd skyddar därför endast sådant som man kan se och ger en ensamrätt i maximalt 25 års tid. Ensamrätten innebär att man kan hindra andra från att använda designen kommersiellt. Med andra ord får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av designen. Vid en eventuell rättslig konflikt kan man vända sig till patent- och marknadsdomstolen. Det är då lättare att hävda sin rätt till en viss design om man har registrerat mönsterskydd. Vid en tvist bör man anlita en advokatbyrå för att få sin rätt tillvaratagen på bästa sätt.

Tveka inte att kontakta oss på Advokatfirman ALDO om du har frågor kring registrering, rättigheter eller vill ha rådgivning gällande designregistrering.

Vill du läsa mer om designregistrering, kan du göra det på Patent- och registreringsverkets hemsida:

Patent- och registreringsverket