01 juni 2017

Bevisfällan

Det är inte helt ovanligt att köpare och säljare efter ett köp av en vara eller tjänst därefter blir oense om ifall varan eller tjänsten lever upp till vad som utlovats. Det naturligaste för många är då att ringa till säljaren och upplysa denne om felet och att diskussion därefter förs per telefon för att försöka reda ut hur det ska lösas.

Kommer ni inte överens om en lösning, är alternativet att driva ärendet vidare rättsligt. Du bör då anlita en advokat som har erfarenhet av tvister, som i ett tidigt skede kommer att be dig att få se alla underlag i form av köpeavtal, korrespondens mellan parterna, med mera. Listan kan göras lång. Har då all kontakt förts muntligen, finns ingen bevisning. Finns det därtill inget köpekontrakt blir situationen än svårare att hantera. En tumregel är därför att försöka sköta så mycket kontakt som möjligt via e-post, sms eller liknande, och att använda skriftliga kontrakt vid köp av varor och tjänster. Det må vara ett emellanåt krångligt cyniskt sätt att leva sitt liv, men står du väl där en dag kommer du tacka dig själv för din ihärdighet.

Är du i den situationen att du har en nära förestående tvist, en pågående sådan eller bara vill se över dina alternativ, tveka då inte att kontakta Advokatfirman Aldo. Vi har stor erfarenhet av att hantera processer inom vitt skilda områden och kan erbjuda dig den expertis du behöver för att nå en så bra lösning som möjligt.