26 januari 2018

Beskattning vid utlandsflytt

Många när kanske en dröm om att flytta utomlands och byta regn och rusk mot en varm sandstrand. En emigration kan dessutom medföra stora skattefördelar, inte minst om man i samband med sin pensionering flyttar utomlands.

För att åtnjuta den typen av skatteförmån krävs dock att man anses vara så kallat begränsat skattskyldig i Sverige. När man är bosatt i Sverige beskattas alla inkomster här, och man är då med andra ord obegränsat skattskyldig. Det räcker dock inte att enbart flytta rent fysiskt från Sverige och lämna den svenska folkbokföringen, för att anses ha emigrerat i en skattemässig mening. Äger man exempelvis fortfarande sin tidigare permanentbostad i Sverige, anses man därmed fortfarande bosatt i Sverige och på så vis obegränsat skattskyldig.

Man kan även anses obegränsat skattskyldig om man, efter att ha emigrerat, stadigvarande vistas i Sverige. En stadigvarande vistelse utgörs av en sammanhängande tid av sex månader, vilka spenderas i Sverige. Dessutom kan en helhetsbedömning göras av de anknytningsfaktorer som finns kvar till Sverige, för att avgöra om det finns en väsentlig anknytning till Sverige, efter utflytt, vilket kan medföra en obegränsad skattskyldighet. Det kan exempelvis vara huruvida man har familj kvar i Sverige, vilka ekonomiska engagemang som finns kvar i Sverige, om man har en bostad inrättat för åretruntbruk i Sverige eller hur länge man varit bosatt i Sverige innan utflyttning.

Det är därför av vikt att veta vad som gäller rent skattemässigt, om man går i tankarna att spendera sin pension utanför Sverige.

Är du i den situationen att du har en stundande utlandsflytt framför dig, tveka inte att kontakta oss på Advokatfirman Aldo. Vi kan erbjuda dig den hjälp och expertis som du behöver för att nå en så bra lösning som möjligt.