24 april 2015

Advokater, jurister och paralegals – för kvalificerad juridisk rådgivning

Vi på advokatfirman ALDO tillämpar moderna och effektiva arbetsmetoder för att uppnå bästa möjliga resultat. För att bli ledande inom branschen strävar vi efter att vara såväl produktiva som lönsamma. Vi använder oss därför av paralegals, eller juristassistenter, som är en ny roll inom svenskt rättsväsende. I USA har yrkesrollen funnits länge, men på sikt kommer paralegals sannolikt att bli en självklar del av advokatfirmans organisation, även i Sverige. Para betyder ”vid sidan om” och hos oss arbetar paralegals för att underlätta och effektivisera det dagliga arbetet.

Många advokatbyråer är än idag traditionella och hierarkiska, något advokatfirman ALDO vill undvika. Vi är en nytänkande organisation, där varje medarbetare anses vara en lika viktig och självklar del av verksamheten.

Våra paralegals utför allt det arbete som våra advokater och biträdande jurister behöver hjälp med, eller själva inte hinner. På så sätt kan dessa lägga fullt fokus på att ge firmans klienter högsta tänkbara service och juridiska rådgivning. Arbetet som våra paralegals utför bidrar därmed till ökad effektivitet, något som gynnar hela verksamheten. Våra paralegals sköter utöver sedvanliga receptions- och kontorsuppgifter, även kontakter med domstolar och myndigheter, upprättar juridiska handlingar och inlagor, granskar avtal och utför rättsutredningar.

Advokatfirman ALDO har ett gott och mångårigt samarbete med paralegalutbildningen i Göteborg. Vi tar kontinuerligt emot praktikanter som under sin praktikperiod blir en självklar del av vår verksamhet.