Slide background

Advokatfirman Aldo

- Låt oss ta
hand om juridiken

Välkommen till Advokatfirman Aldo

– Advokatbyrå i Göteborg, Lund och Malmö –

Juridisk rådgivning
företag

Vi är en mellanstor advokatbyrå i Göteborg, Lund och Malmö som erbjuder specialistkompetens inom områden som skatterätt, bolagsrätt, avtalsrätt och patenträtt. Genom våra medarbetare får du tillgång till kompetens och erfarenhet från näringsliv, domstol och myndighet vilket gör oss väl rustade för att möta ditt företags varierande behov.

Till våra sidor för företag

Juridisk rådgivning
privatperson

Vi är en advokatbyrå i Göteborg, Lund och Malmö som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner och familjer i livets olika skeden. Våra advokater och jurister har också bred erfarenhet av domstolsarbete och myndighetskontakter, vilket ger dig trygghet i ditt val av oss som advokatbyrå.

Till våra sidor för privatpersoner