Vårdnad, umgänge och underhåll

Vårdnadsrätt och umgängesrättVårdnad, umgänge och underhåll

I samband med en skilsmässa eller separation blir ett antal juridiska frågeställningar aktualiserade. Vi rådgör dig genom processens samtliga steg.

För det fall det finns barn i familjen aktualiseras frågorna om hur barnens boende, umgänge och vårdnad ska ordnas, samt eventuella frågor om underhållsbidrag. Den juridiska utgångspunkten är alltid att hänsyn ska tas till vad som är bäst för barnet, varför en lösning i samförstånd mellan föräldrarna alltid är att föredra. Tyvärr uppnås detta inte alltid i praktiken och i de fall när föräldrarna inte kan enas i dessa frågor tvingas man ofta vända sig till domstol för avgörande.

Vid en sådan situation, som kanske är det viktigaste och mest dramatiska beslut som tas i livet, är det viktigt att skaffa sig information om hur regelsystemet ser ut och vilka alternativ som finns. Vi kan hjälpa dig med detta.

 

Underhållsbidrag

När barnet bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Om den underhållsskyldige föräldern inte betalar kan Försäkringskassan betala ut underhållsstödet, som sedan krävs tillbaka av den underhållsskyldige föräldern.

Hur stort underhållsbidraget blir beror på vilka behov barnet har och på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. I vissa fall ska en förälder betala underhållsbidrag även då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

Vi biträder dig. Med vår samlade erfarenhet kan vi rådgöra dig genom hela denna komplicerade process. Vänligen kontakta oss för mer information om vår rådgivning och hur vi kan rådgöra dig kring vårdnad, umgängesrätt och underhållsskyldighet i samband med en skilsmässa eller separation.