07 januari 2016

Uber Pop – Inte skattefritt

Skatteverket meddelade den 12 november 2015 att privatpersoner som mot betalning kör passagerare i sin privata bil ska ta upp ersättningen som lön i sin inkomstdeklaration. Förarna behöver således betala inkomstskatt på intäkterna, även om de enbart genomför ett fåtal körningar. Om körningarna görs på uppdrag av någon annan ska uppdragsgivaren dra av för skatt och lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Skatteverket har ännu inte tagit ställning till frågan om moms ska utgå på den tjänst en privatförare utför.

Skatteverkets beslut är relevant främst för förare som använder sig av Uber Pop, en taxitjänst där passagerare hittar förare via Ubers app. Genom appen sker även betalning. Tjänsten är omdebatterad, inte minst då privatpersoner utan taxilegitimation får möjlighet att köra passagerare mot betalning.

Oväntade och otrevliga skattebesked kan drabba vem som helst, inte enbart Uber Pop-förare. Vi på Advokatfirman ALDO har lång erfarenhet av skattefrågor och är väl insatta i vad som är tillåtet enligt skatterätten. Vi har också stor erfarenhet av hur verksamheten bör planeras och bedrivas ur ett skatterättsligt perspektiv, något som sparar er både tid och pengar.

Utifrån vår gedigna erfarenhet kan Advokatfirman ALDO erbjuda såväl företagare som privatpersoner juridisk rådgivning i skattefrågor, bistå vid tvister samt i utformandet av strategier avseende skatt. Tveka inte att höra av er till oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

Om du vill läsa mer
Vill du läsa Skatteverkets uttalande angående att köra privatpersoner mot betalning finner du det här:

Skatteverket