Tvister

Tvister och rättsskydd

Ofta kan man lösa tvister långt innan de hamnar i domstol, vilket alltid är att föredra. Ibland går det emellertid inte att undvika uppkomsten av en tvist. Vi kan assistera dig genom hela tvistlösningsprocessen.

 

Ofta går det att hitta en för båda parter acceptabel lösning utanför rätten. Särskilt gäller detta om parterna företräds av ombud. Fördelen med att anlita ombud för att lösa en tvist är att dessa kan se problemen utifrån en annan infallsvinkel och inte är personligen kopplade till situationen – vilken inte sällan är infekterad – som uppkommit mellan parterna.

Ibland måste dock en tvist avgöras i domstol. Vår starka rekommendation är då alltid att anlita ombud som företräder dig i denna domstolsprocess. Rättegångsreglerna, de så kallade processuella reglerna är många och komplexa, samtidigt som kostnaderna vid en förlust i domstol kan vara höga. Det är heller inte att rekommendera att företräda sig själv i en process, då det kan vara svårt att på ett översiktligt sett kartlägga de juridiska problemen utifrån olika infallsvinklar.

Vissa väljer att driva processen själv, inte sällan med hänvisning till kostnadsaspekten. Då har man dock inte räknat in kostnaderna för den generellt ökade risken att förlora målet, vilket även kan medföra att man tvingas betala motpartens ombudskostnader. I slutänden blir det därför oftast mest kostnadseffektivt att anlita ett ombud i en process.

Domstolsprocesser är Advokatfirman ALDO:s specialområde, där vi har lång och bred erfarenhet av olika tvisteområden. Välkommen att kontakta oss för Din specifika fråga.