Skilsmässa och bodelning

Aktenskapsskillnad_bodelning_advokatbyra_GoteborgSkilsmässa och bodelning

Våra jurister har lång och bred erfarenhet av rådgivning vid situationer uppkomna på grund av skilsmässa. Vi ger dig individuellt stöd och råd genom hela processen.

 

Äktenskapsskillnad är den juridiska termen för skilsmässa. Makarna kan gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad, alternativt kan ena maken göra det själv genom stämning och framställa krav om äktenskapsskillnad. Finns det hemmavarande barn under 18 år får makarna automatiskt en betänketid på minst sex månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad.

 

Bodelning vid skilsmässa

Makarna ska vid äktenskapsskillnad dela på det så kallade giftorättsgodset. Det är den egendom som makarna gemsansamt äger. Undantaget är egendom som enligt äktenskapsförord, gåva eller arv är enskild egendom. Giftorättsgodset kan uppgå till ett stort värde och det är viktigt att man genomför en korrekt bodelning i samband med skilsmässan för att undvika framtida problem.

Välkommen att kontakta oss för professionell juridisk rådgivning i samband med skilsmässa och bodelning.