10 december 2015

Skiljeförfarande – Säkert och tryggt eller omständligt och dyrt?

Utformning av olika typer av avtal kräver både en helhetssyn och ett sinne för detaljer. För företagare ställer detta stora krav. De behöver vara entreprenörer med spetskompetens inom sitt område, samtidigt som de ska ta hänsyn till verksamhetens juridiska aspekter. Om en avtalsrättslig tvist uppstår, är ett skiljeförfarande den enklaste vägen att gå?

Ett flertal undersökningar har visat att många företagare inte känner till skillnaden mellan att lösa en tvist i domstol och genom ett skiljeförfarande, eller ens om de har en skiljeklausul i sina avtal. Konsekvenserna för den enskilda företagaren riskerar därför att bli långtgående.

Skiljeförfaranden kan vid en första anblick te sig om ett smidigt alternativ vid tvistlösning. Processen kan vara konfidentiell och inte offentlig som vid domstolsprövning. Affärshemligheter och annan känslig information riskerar därför inte att nå ut till allmänheten. Skiljeförfarandet är därtill snabbare då det inte sträcker sig över flera instanser och experter på området kan också utses till skiljemän.

Processen kan dock bli dyr och är därför inte alltid lämplig för tvister rörande mindre belopp. Vid intagande av en skiljeklausul i ett avtal är det därför viktigt att ha kännedom om dess utformning och möjliga konsekvenser, då en felaktig skiljeklausul kan medföra höga kostnader för företagaren.

För att ha uppsikt över och kunna hantera tvisters möjliga utveckling är det därför viktigt att bli medveten om dem redan i ett tidigt skede. Vi på Advokatfirman Aldo hjälper er att finna den bästa lösningen för just ert företag och bistår med er med juridisk rådgivning i alla skeden. Välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just er.

Vill du veta mer? Klicka på länken nedan.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut