Skatterätt

Skatterätt

Advokatfirman ALDO har lång och gedigen erfarenhet av skattejuridik och skatterätt. Vi hanterar allt ifrån företagsbeskattning och mervärdesskatt till skatteprocesser och transfer pricing.

 

 

Skatterätten är ett av de mest föränderliga rättsområdena inom svensk rätt, men samtidigt kanske det område som berör flest. Oavsett om frågorna rör personbeskattning, företagsbeskattning eller mervärdesskatt kan vi biträda med rådgivning för att skatteoptimera just er situation.

Vi biträder även vid skatteprocesser, det vill säga när Skatteverket har meddelat ett beslut som den skattskyldige inte är nöjd med och det är aktuellt med en omprövning alternativt ett överklagande. Kontakta oss gärna med er förfrågan.

Internprissättning eller Transfer Pricing är benämningen för de dokumentationskrav som finns på multinationella företag när det sker landsöverskridande transaktioner inom koncernen. I praktiken innebär det att samtliga företag berörs som har verksamhet i mer än bara Sverige. Syftet med dokumentationskraven är att skattesubjektet/företaget ska kunna styrka att de transaktioner som görs mellan de juridiska entiteterna är marknadsmässiga och inte avviker ifrån om motsvarande transaktioner hade ägt rum med en extern entitet. Den svenska lagstiftningen är ett resultat av utvecklingen på EU-nivå, varför den svenska lagstiftningen är konform med övriga delar av EU.  Välkommen att kontakta oss kring frågor som rör hantering av internprissättning och transfer pricing.

Har du frågeställningar som rör mervärdesskatt, företagsbeskattning, internationell personbeskattning eller punktskatter? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka tjänster vi erbjuder inom skatterättens område samt vårt arbetssätt vid skatteprocesser för våra företagskunder.