16 mars 2018

Samboförhållande eller äktenskap? – Det är (den rättsliga) frågan

Den dagen frågan om att övergå från ett samboförhållande till ett äktenskap dyker upp, är det, för de allra flesta, sällan juridiken som är den avgörande faktorn. Men för att undvika oväntade rättsliga konsekvenser, kan det vara värt att tänka om. Det är nämligen stora juridiska skillnader mellan att leva i en samborelation och i ett äktenskap.

För det första tillämpas olika lagar för samboförhållanden och för äktenskap: sambolagen och äktenskapsbalken. Den kanske största skillnaden är att man i en samborelation, till skillnad från makar i ett äktenskap, inte automatiskt ärver varandra om någon går bort. För att säkerställa arvet för den efterlevande sambon krävs därför att ni upprättar ett inbördes testamente.

Makar i ett äktenskap har giftorätt. Den får betydelse när ett äktenskap upplöses och innebär rätten att vid en bodelning få hälften av den egendom som utgör giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild. Det kan regleras genom ett äktenskapsförord.

Den motsvarande rätten för sambor enligt sambolagen är begränsad till att omfatta gemensam bostad, och bohag, som förvärvats för gemensam användning. Endast denna samboegendom kommer att ingå i bodelningen vid upplösning av ett samboförhållande. Om ni önskar avvika från sambolagens bestämmelser om bodelning finns möjlighet att upprätta ett samboavtal.

Funderar ni över att flytta ihop, gifta er eller vill förekomma de juridiska konsekvenserna om relationen tar slut? Tveka då inte att ta kontakt med Advokatfirman Aldo. Vi har stor erfarenhet av att upprätta samboavtal, äktenskapsförord och testamenten och eftersträvar alltid att nå den bästa lösningen för er.