Så arbetar vi

Så arbetar vi

EU- och konkurrensrätten är numera en central del av både den svenska och internationella affärsjuridiken. Bland våra klienter finns svenska och internationella företag och myndigheter.

 

Advokatfirman ALDO bistår dig och din verksamhet med praktiska lösningar vid beslut om samarbete, samgående, inköp och försäljning av varor och tjänster för att förhindra konkurrensrättsliga problem. EU- och konkurrensrätten har blivit en central del av såväl den nationella som internationella affärsjuridiken. Vi företräder såväl svenska som utländska företag, myndigheter och branschorganisationer.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör EU-rätt eller konkurrensrätt och dess tillämpning i din verksamhet, oavsett om den är offentlig eller privat.