Om Advokatfirman ALDO

Advokatfirman ALDO

Advokatfirman ALDO startade 2011 med en tydlig inriktning mot affärsjuridik och skatterätt. Över tid har vi utökat vår verksamhet till att omfatta ett brett utbud av juridisk specialistkompetens för företag
och privatpersoner.

 

Vi är en advokatbyrå med kontor i Göteborg, Lund och Malmö som erbjuder juridisk rådgivning för företag och juridisk rådgivning för privatpersoner. Sedan starten år 2011 har vår samlade juridiska kompetens successivt breddats genom rekrytering av ett flertal jurister med olika bakgrund och erfarenhet. Inom våra verksamhetsområden erbjuds idag även juridisk kompetens inom områden som bolagsrätt, immaterialrätt, avtalsrätt, EU- och konkurrensrättfamiljerätt, förvaltnings- och tillståndsfrågor samt flera juridiska nischer såsom hästjuridik och IT- och informationsjuridik.

Vi sätter stort värde i att våra jurister har olika bakgrund. Erfarenhet från domstol, myndigheter samt andra branscher bidrar till en god förståelse för våra klienters skiftande behov och önskemål. Läs gärna mer om våra jurister under fliken medarbetare.

Verksamhetens ledord är personligt engagemang, tillgänglighet och ödmjukhet. För oss är det en självklarhet, då det är så vi själva vill bli bemötta.

Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver juridisk rådgivning.

 

Ledamoter Advokatsamfundet

 

Advokatfirman Aldo bedrivs tillfälligt och temporärt under företagsnamnet Advokat Pontus Servin AB.