Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

På Advokatfirman ALDO arbetar vi med ärenden avseende upphandling som en helhetslösning för våra klienter, eller bistår i valda delar av processen.

 

På Advokatfirman ALDO biträder vi exempelvis våra klienter i frågor som rör gränsvärden för upphandling, utformning av förfrågningsunderlaget för upphandlaren, eller framtagande av avtalshandlingar för leverantörerna eller som ombud i överprövningsprocesser och mål om skadestånd. Välkommen att kontakta oss med dina frågeställningar.

 

Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen i Sverige berör tiotusentals upphandlade myndigheter och enheter och värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 450-535 miljarder kronor per år. De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler.

Syftet med reglerna är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:S inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter i Europa på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt. I praktiken innebär dock lagstiftningskraven genom lagen om offentlig upphandling (LOU) och speciallagen för vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) en del del bryderier för många företag och myndigheter.

 

Vanliga frågor om offentlig upphandling

Några av de vanligaste frågorna som vi får från våra klienter rör tröskelvärden för olika branscher, vilken effekt olika skall-krav får i ett förfrågningsunderlag, hur en viktning kan ske, vad som gäller vid direktupphandling samt vilka för- och nackdelar som ses med olika inriktning i förfrågningsunderlaget.

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör en utannonserad, pågående eller avslutad upphandling eller om du har frågor som rör offentliga upphandlingar i allmänhet.