Obeståndsrätt

Obeståndsrätt

Om en verksamhet hamnar på obestånd kan det i vissa situationer leda till konkurs, i andra till företags-rekonstruktion. Vi hjälper dig genom hela processen.

 

 

Företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion syftar till att rekonstruera ett företags verksamhet och finanser utan att företaget går i konkurs. En sådan konstruktion är avsedd för företag som har en överlevandesförmåga. Företagsrekonstruktioner inleds genom att gäldenärsföretaget eller någon av dess borgenärer ansöker om företagsrekonstruktion i tingsrätten. Advokatfirman ALDO åtar sig uppdrag som rekonstruktör, kontakta oss gärna för mer information.

Konkurs. En konkurs huvudsakliga syfte är att tillvarata gäldenärens samlade tillgångar för att ge borgenärerna största möjliga utdelning.

 

Välkommen att kontakta oss om du behöver mer information om vilken juridisk rådgivning vi erbjuder vid konkurs och rekonstruktion, eller för att boka ett förutsättningslöst initialt möte med oss.