01 oktober 2018

Ny lag stärker konsumentskyddet

I Sverige har vi på många områden ett starkt skydd för konsumenter. Ett starkt konsumentskydd är nödvändigt för att uppnå en bra balans mellan konsumenter och näringsidkare på marknaden. Även om konsumentskyddet på de flesta områden är starkt, förekommer brister.

Telefonförsäljningsbranschen har fått mycket kritik för att deras arbetssätt leder till att konsumenternas rättigheter inskränks. Det har bland annat handlat om att konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de har ingått avtal utan att ha förstått vad det innebär. 

Ett steg i rätt riktigt för konsumentskyddet kom den 1 september 2018 när en lagändring som stärker konsumenternas skydd vid just telefonförsäljning trädde i kraft. De nya lagbestämmelserna innebär bland annat att det inte längre är möjligt att ingå ett avtal muntligt om telefonförsäljaren själv kontaktar dig som konsument per telefon. Om båda vill ingå ett avtal ska försäljaren istället skicka en bekräftelse i skriftlig form. Du som konsument måste sedan skriftligen acceptera och bekräfta avtalet innan det är giltigt. Lagen förbättrar således konsumenternas förutsättningar att fatta genomtänkta beslut när de blir uppringda av försäljare på telefon.

Är du i en situation där dina rättigheter som konsument har kränkts, tveka inte att kontakta oss på Advokatfirman Aldo. Med stor erfarenhet och kunskap inom konsumenträttsliga frågor, kan vi erbjuda dig den hjälp och expertis som du behöver.