Köp- och ersättningsrätt

Köp- och ersättningsrätt

En av de vanligaste anledningarna till att man kontaktar en advokatfirma är att något har gått fel i samband med ett köp eller en försäljning av en vara eller en tjänst.

 

Som köpare är det inte ovanligt att man i efterhand konstaterar att varan eller tjänsten inte lever upp till ens förväntningar, eller att man upptäcker brister eller fel i denna.

I egenskap av säljare är att av de vanligaste problemen att kunden inte betalar i enlighet med vad som är avtalat.

Ibland bör man acceptera att resultatet av inköpet och/eller försäljningen inte motsvarar ens initiala förväntningar. I många fall går det dock att driva frågan vidare och därigenom uppnå vad man slutligen önskar, oavsett om detta är avdrag på priset, återlämnande eller kanske indrivning av den obetalda fakturan.

Vi arbetar med alla typer av köprättsliga problem avseende varor och tjänster. Oavsett varans eller tjänstens karaktär behandlas detta normalt av de köprättsliga reglerna.

Kontakta oss gärna för en genomgång av just ert ärende och vilka möjligheter ni har att driva er fråga.