Konsumenträtt

Konsumenträtt

Rättigheter som konsument

Konsumenträtten styr vilka rättigheter du som konsument har.

Kontakta oss om du behöver juridisk rådgivning kring konsumenträtt.