28 augusti 2014

Konsumentkrediter: ny lag skärper krav på långivare

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag om förmedling av konsumentkrediter i kraft. Regleringen har skärpt kraven på långivare på så sätt att det nu krävs att Finansinspektionen (FI) gett sitt tillstånd till verksamheten. De företag som godkänts av FI och fått tillstånd att bedriva kreditverksamhet ges benämningen kreditinstitut i den nya regleringen. Skärpningen motiveras av den kritiken mot den tidigare regleringen, som inte har kunnat förhindra så kallad oansvarig kreditgivning.

…enskilda kreditärenden ska dokumenteras skriftligen så att handläggningen kan följas från ansökan till beslut.

Högre krav på långivare

För att bli godkänd som kreditinstitut av FI innefattar bland annat att företagets ska ha skriftliga interna regler för sin kreditverksamhet och ha rutiner för uppföljning samt handläggningen av klagomål mot verksamheten. En viktig nyhet är att enskilda kreditärenden ska dokumenteras skriftligen så att handläggningen kan följas från ansökan till beslut. Det har även införts ett förbud mot att ge provision till anställda baserad på de kreditbelopp som beviljas kunderna. FI utövar tillsyn över kreditinstituten genom kravet på kvartalsvis rapportering bl a om företagets totala antal krediter, den totala kreditvolymen samt ränteintäkter och utgifter.

 

Vad innebär den nya lagen för ditt företag?

Behöver du hjälp med att avgöra om din verksamhet omfattas av den nya lagstiftningen eller med att ansöka tillstånd för kreditverksamhet hos FI? Du är välkommen att kontakta advokat Pontus Servin [länk] för rådgivning.

 

Om du vill läsa mer

Vill du veta mer om konsumentkrediter och den nya regleringen kan du läsa vidare här:

Konsumentverket 

Katrineholmskuriren