Immaterialrätt

Immaterialrätt

Vi har lång erfarenhet av immaterialrättsliga frågor. Vi hjälper dig med frågor som rör patent, upphovsrätt och varumärkesskydd.

 

 

 

Varumärkesskydd

Rätten till ett varumärke betyder att endast den som äger varumärket har rätt att använda sig av det på sina tjänster eller varor. Den som använder sig av någon annans varumärke utan tillstånd gör sig skyldig till varumärkesintrång. Kontakta oss om du har blivit utsatt för varumärkesintrång eller om du har andra frågor som rör ditt varumärke.

 

Patent

Patent skyddar tekniska lösningar och uppfinningar. Patentet ger dig också ensamrätt att använda en uppfinning. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen genom tillverkning eller försäljning utan patenthavarens tillstånd. Rättigheten till ett patent kan köpas, säljas eller licensieras.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätt ges till författare, konstnärer, fotografer och andra skapande upphovsmän. Upphovsrätt innebär att upphovsmannen har ensamrätt att bestämma över hur de egna skapade verken får framföras, spridas och visas.

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör ditt varumärke, upphovsrätt eller patent.