Hästjuridik

Hästjuridik

Hästsporten är en av landets största sporter. Vi har unik kunskap inom hästjuridik genom medarbetare som har lång praktisk erfarenhet av branschen och hästverksamhet.

 

 

Hästar är idag inte bara sällskaps- och sportdjur utan även en affärsverksamhet för många. Investerade belopp och löpande kostnader är omfattande och avtal om köp, träning, uppstallning och vård följer som en naturlig del av hästägandet.

På Advokatfirman ALDO har vi en unik och specialiserad kompetens inom hästjuridik med medarbetare som bedrivit hästverksamhet, verkat inom olika intresseorganisationer samt inom veterinärvårdsbranschen i över 20 år. Vi har vidare en bred kompetens och erfarenhet från tvister och avtal relaterat till hästar och hästverksamhet.

Oavsett om du är privatperson, hästföretagare eller arbetar inom branschen kan vi bistå dig med de unika frågor som uppstår inom hästjuridik. Vi anordnar även kurser inom de rättsområden som berör ägande, försäljning och uppfödning av stordjur. Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör hästjuridik, eller läs mer om våra tjänster nedan.

 

Köp och försäljning av häst

Att köpa och sälja häst är en affär där ofta såväl affärsmässiga som känslomässiga aspekter sätts i spel. Och även om ett köp oftast genomförs i god anda och stort samförstånd har vi sett allt för många exempel på när det går fel. Att under hela köpprocessen, vid tidpunkten för köp, före, under och efter köpet ha tänkt igenom och formulerat samtliga avtalade och uttalade delar i anledning av köpet är inte alltid lätt.

Många använder ”standardavtal” en avtalsform som vi anser vara begränsande för att beskriva alla överenskommelser som följer av ett hästköp. Många gånger kan några få investerade timmar i förväg, generera många besparade timmar i framtiden. På Aldo har vi samlat mångårig kunskap inom området häst och kan därför förstå och bolla de specifika frågor som uppkommer kring en häst oavsett om du är köpare eller säljare.

 

Upplåtelse av häst

Med upplåtelser avser vi primärt fodervärds-, inackorderings- och uppstallningsfrågor. Många gånger sker även upplåtelserna kombinerat med tjänster, det kan vara semin, utbildning eller annan hantering av hästarna. Kanske ska du starta ett inackorderingsstall? Eller utbildningsverksamhet? Seminstation? Eller låta hyra ut en gammal kär vän en period i livet då tiden inte riktigt räcker till för hästliv.

Att ta hand om andras djur är ett stort ansvar och de allra flesta sköter omsorgsfullt sina åtaganden. Tvister eller frågeställningar uppkommer oftast när något har hänt, hästen har skadats, ett samarbetsavtal med lång löptid måste avbrytas på grund av ryttarens sjukdom eller dylikt.

Vem har ansvaret för vad? Hur löser man situationer som man vid avtalets ingående inte räknat med skulle inträffa? Går det avtala om allt?

Dessa frågor, och många fler, är vanligt förekommande bland våra klienter. Vi hjälper gärna till att upprätta avtal, och bistår självklart även vid frågor som uppkommer genom medling, eller om så behövs, som ombud i process.

 

Har det redan blivit fel?

Vi är erfarna ombud i processer avseende häst, ett rättsområde som ofta ställer höga krav på ombudet att kunna bygga en brygga mellan veterinärmedicin och juridik på ett sätt som blir pedagogiskt för rätten.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om vår juridiska rådgivning inom hästjuridik och hästsport.