01 september 2015

Filip Eriksson ny medarbetare

Advokatfirman Aldo vill välkomna Filip Eriksson som ny biträdande jurist på byrån.

Filip har en bakgrund inom immaterialrätt och har läst det välrenommerade masterprogrammet Intellectual Capital Management (ICM) på Chalmers entreprenörsskola. Inom ramen för sin utbildning har Filip arbetat brett med komplexa immaterialrättsliga och affärsjuridiska frågeställningar.

Filip har nyligen avslutat sin uppsatspraktik på Origin Ltd i London, där han har fått fördjupa sig inom affärsjuridik med inriktning patent-och upphovsrätt. Samtidigt skrev han sin uppsats om standardpatent inom telekomindustrin. Genom sin utbildningsbakgrund och praktik har Filip stor erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning inom teknik-och kunskapsintensiva företag.

Filip spenderar mycket av sin fritid med löparskorna på och vill snart ge sig på en svensk klassiker.

Välkommen Filip!