Fastighet och entreprenad

Fastighets- och entreprenadrätt

Att hantera fastighets- och entreprenadrätt är i många fall en utmaning, då det ofta innefattar lagstiftning och praxis inom flera olika områden. Vi ger dig överblick och expertis genom processen.

 

Entreprenadrätt. Det kan uppstå en mängd juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad samt de olika typer av upphandling som sker inom ramen för entreprenaden. Om du är missnöjd med en tjänst utförd av en hantverkare är det viktigt att reklamera arbetet inom skälig tid. Vi biträder våra klienter redan från upphandlings- och avtalsstadiet, men även vid en eventuell tvist.

Fastighetsrätten är den del av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande fastigheter. Den tar framför allt upp fastighetsbildande, ägande av fastighet, överlåtelse av fastigheter samt upplåtelse av fastighet.

Vi har bred erfarenhet av att hantera fastighets- och entreprenadrelaterade juridiska frågeställningar för våra klienter. Välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan vara behjälpliga med och en inledande diskussion kring dina frågeställningar.