23 november 2019

Bygglov

Har du planer på att bygga en ny altan eller en friggebod på din tomt? Redan innan du börjar bygga är det viktigt att ta reda på om det finns en detaljplan som reglerar om och hur du får bygga på området samt om bygglov krävs. Om du börjar bygga utan bygglov kan det resultera i höga sanktionsavgifter samt att du i slutändan tvingas riva det som du har byggt.

Vad som gäller för bygglov regleras i Plan- och bygglagen (2010:900). Som huvudregel krävs bygglov vid nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad. Ansökan om bygglov skickas till byggnadsnämnden i din kommun och ska innehålla de uppgifter, ritningar och handlingar som kommunen behöver för att fatta ett beslut.

Du kan även begära att få ett förhandsbesked om bygglov och därmed spara både tid och pengar på en onödig bygglovsansökan. Genom ett förhandsbesked får du ett besked om bygglov kan påräknas eller inte, utan att t.ex. behöva inkomma med kostsamma ritningar. Om du skulle få ett negativt förhandsbesked eller ett nekat bygglov kan du överklaga detta hos länsstyrelsen.

Inför en bygglovsprövning eller efter beslut om bygglov infinner sig en mängd frågeställningar. Hur ska ett överklagande lämpligen utformas? Har jag någonting att säga till om när det gäller grannens ansökan och beslut om bygglov? Hur går jag tillväga om grannfastigheten bebyggs planstridigt?

Vi på advokatfirman Aldo har stor kunskap och erfarenhet inom dessa frågor. Tveka inte att kontakta oss, så kan vi boka in ett möte för att se hur vi kan hjälpa just dig.