Bolagsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätten är väsentlig vid allt företagande, oavsett om bolaget är ett mindre ägarlett sådant eller ett stort börsnoterat företag.

 

 

Vi har en bred erfarenhet av bolagsrättsliga frågeställningar och biträder med exempelvis bildande av bolag, aktieägaravtal, kapitalanskaffningsfrågor, incitamentsprogram för personalen, ägarspridning, omstruktureringar och företagsöverlåtelser. Vi arbetar även med de löpande styrelse och VD-frågor som regelmässigt uppkommer.

Många av våra medarbetare har även en ekonomisk bakgrund, vilket gör att vi anser oss ha en god förståelse även för de affärsmässiga frågorna man ställs inför som företagare. Det gör att vi även åtar oss uppdrag som kräver en ekonomisk kunskap och förståelse, så som exempelvis företagsrekonstruktioner och särskild granskning av bolag. Vi arbetar även med tvistlösning på bolagsrättens område.

Genom vår erfarenhet av hantering av företag i kris och av tvistelösning inom bolagsrättens område kan vi även hjälpa dig med att förhindra att problematiska situationer uppstår i din verksamhet.

Varmt välkommen att kontakta oss med dina frågeställningar kring bland annat bildande av bolag, generationsskiften, kapitalanskaffning, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser, ägarspridning och relaterade områden. Vi hanterar de flesta frågeställningar inom bolagsrättens område.