Avtalsrätt

Avtalsrätt

Vi hjälper dig att upprätta avtal, granska befintliga avtal samt föra din talan om du hamnar i en tvist gällande ett redan ingånget avtal.

 

 

 

Det är vanligt att man söker juridisk hjälp först när problem har uppstått. En rättslig process kan emellertid medföra stora kostnader som hade kunnat undvikas. Det bästa sättet att minska risken för att hamna i en sådan situation, är att ta hjälp med att upprätta ett skriftligt avtal innan man ingår avtal om någon typ av förpliktelse.

Enligt svensk rätt gäller ett muntligt avtal i samma grad som ett skriftligt. Om en tvist uppkommer är det dessvärre ytterst svårt att bevisa innehållet i ett muntligt avtal.

Välkommen att kontakta oss. Vi assisterar dig med att upprätta tydliga och korrekta avtal, granska befintliga samt föra din talan om du hamnar i en tvist gällande ett redan ingånget avtal.