Arv och testamente

Arv och
testamente

Arvsrätten är det rättsområde som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.
Vi hjälper dig med juridiken kring arv, bouppteckning, gåvor och testamente.

 

Arv

Någon gång i livet kommer de flesta människor i kontakt med frågor som rör arv och testamente, och i dessa situationer är det viktigt att få hjälp av en erfaren person som man kan förlita sig på. De tillgångar som den avlidne efterlämnar i arv ska fördelas korrekt och rättvist mellan arvingarna enligt ärvdabalkens regler. Dessa regler kan vara komplicerade och inte sällan föreligger det motstridiga intressen mellan de inblandade. Vi kan hjälpa er att reda ut de juridiska begreppen och förklara hur tillgångarna ska fördelas vid ett arv.

 

Testamente

Många upplever det obehagligt att planera för tiden efter sin egen bortgång. Det kan emellertid vara klokt att ändå överväga att upprätta ett testamente för framtiden. Därigenom minskas risken för eventuella tvister mellan dina anhöriga, samtidigt som du själv påverkar vilken egendom som ska tillfalla respektive arvinge. Eftersom det finns givna lagar och regler som begränsar din frihet vid upprättandet av testamente, kan det vara klokt att rådgöra advokat i samband med detta. Vi hjälper dig att upprätta ett testamente som är i enlighet med dina önskemål och som också stämmer överens med svensk lagstiftning.

 

Bouppteckning

En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. En dödsbodelägare får inte göra bouppteckningen på egen hand utan det krävs två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Eftersom det är av största vikt att bouppteckningen blir korrekt rekommenderar vi att du anlitar en expert inom området.

 

Gåva och gåvobrev

Advokatfirman ALDO hjälper dig med att upprätta gåvobrev vid arv. Kontakta hos för frågor avseende gåvobrev samt för en genomgång av just ditt ärende.

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör arvsrätt, testamenten, bouppteckning eller gåvobrev, vi har lång erfarenhet av de juridiska aspekterna kring dessa frågor.