Allmänna villkor

Advokatfirman ALDO
– allmänna villkor

Advokatfirman ALDO är i egenskap av medlem i Sveriges Advokatsamfund alltid bunden av de etiska regler och rekommendationer som utfärdas för branschen. Dessa ramregler gäller således alltid för oss.

 

Utöver dessa har vi egna villkor, som alltid gäller i våra uppdrag. Genom att ni lämnar en förfrågan om ett uppdrag, förutsätts också att ni tagit del av våra allmänna villkor och därmed accepterat dem. Våra allmänna villkor finner du genom att klicka på länken: Advokatfirman Aldo AB – Allmänna villkor 20130601.

Advokatfirman Aldo värnar den enskilda individens integritet i alla delar av vår verksamhet. Vår integritetspolicy finner du genom att klicka på länken: Advokatfirman Aldo AB Integritetspolicy.

Skulle Ni av någon anledning vara missnöjd med utförandet av våra tjänster, kan Ni vända er till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Mer information om Konsumenttvistnämnden hittar ni här.

Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver juridisk rådgivning som företag eller privatperson.

 

Ledamoter Advokatsamfundet