Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtalÄktenskaps-förord och samboavtal

Advokatfirman Aldo har lång erfarenhet av att hantera de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med ett giftermål eller samboende.

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara dennes enskilda egendom eller giftorättsgods vid en eventuell framtida bodelning. Äktenskapsförord kan upprättas både före ett äktenskap eller efter giftermålet. Det finns vissa formkrav som måste följas. För att ett äktenskapsförord ska vara giltligt, måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makarna. Äktenskapsförordet måste dessutom registreras hos Skatteverket.

Att vara sambo liknar äktenskapet på många sätt, men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Sambolagen behandlar bara gemsansam bostad och bohag, som vid samboförhållandets upphörande ska fördelas genom bodelning, oavsett vem som har gjort inköpet. Om inte reglerna om bodelning ska gälla så kan det avtalas bort i ett samboavtal. I ett samboavtal regleras vad som ska gälla vid en eventuell separation.

Kontakta oss så hjälper vi er med rådgivning kring hur äktenskapsförord och samboavtal ska utformas för att vara så rättvisa och tydliga som möjligt för båda parter.